skip to Main Content
+90 (212) 571 42 02 | +90 (543) 571 42 02 [email protected]
Ürtiker (Kurdeşen)

Ürtiker (Kurdeşen)

 

Ürtiker (Kurdeşen) nedir?

Ürtiker deride kabarıklıklar oluşturan, kaşıntılı bir deri hastalığıdır.

Ürtiker (Kurdeşen) belirtileri nelerdir?

Ürtiker belirtileri kırmızı, pembe veya soluk renkli, değişken boyutlu kabarıklıklar şeklindedir. Her bir kabarıklık en fazla 24 saat sürer, genellikle süresini dolduran belirtiler kaybolurken, bir yandan yeni ürtiker belirtileri ortaya çıkmaya devam eder. Ürtiker hastalarında dudak, göz etrafı gibi alanlarda ciddi ödem (şişme) ortaya çıkabilir, bu durumda tablo “Anjiyoödem veya Anjiyonörotik ödem” olarak adlandırılır.

Ürtiker (Kurdeşen) kimlerde görülür?

Ürtiker (Kurdeşen) bebeklikten itibaren her yaşta görülebilen bir hastalıktır.

Ürtiker (Kurdeşen) tipleri nelerdir?

Ürtiker öncelikle klasik spontan ürtiker ve fiziksel ürtikerler olarak ikiye ayrılarak incelenebilir. Klasik spontan ürtiker başlangıç zamanına göre, akut ve kronik ürtiker olarak ikiye ayrılır.

Akut ürtiker nedir?

Hastalık belirtileri 6 haftadan kısa süredir mevcutsa akut ürtiker olarak kabul edilir.

Kronik ürtiker nedir?

Eğer hastalık belirtileri 6 haftadan uzun süredir mevcutsa kronik ürtiker olarak değerlendirilir.

Akut ürtiker sebepleri nelerdir?

Akut ürtikerin en sık sebepleri arasında geçirilen enfeksiyonlar, ilaçlar, gıdalar ve gıda katkı maddeleri ve stres sayılabilir.

Kronik ürtiker sebepleri nelerdir?

Kronik ürtiker sebepleri çok çeşitli olabilir, bu nedenle tetikleyen faktörü bulabilmek için geniş kapsamlı tetkik gereklidir. Kronik ürtikerde rastlanan en sık sebepler arasında kronik enfeksiyonlar, midede Helicobacter pylori varlığı, paraziter hastalıklar, tiroid hastalıkları, romatizmal hastalıklar, stres, otoimmün hastalıklar başta gelmektedir.

Fiziksel ürtiker tipleri nelerdir?

  1. Soğuk ürtikeri: Soğuk ürtikeri soğuğa maruz kalma sebebiyle oluşur.
  2. Sıcak ürtikeri: Sıcak ürtikeri sıcak bir nesne ile direkt temasa bağlı oluşur.
  3. Basınç ürtikeri: Basınç ürtikeri vücudun herhangi bir bölgesinin aşırı basınca maruz kalmasına bağlı oluşur. En sık, uzun yol yürüme, ağır şeyler taşıma gibi aktivitelerden sonra avuç içleri ve ayak tabanlarında görülür.
  4. Dermografik ürtiker: Dermografik ürtiker kaşıma, çizme gibi durumlardan sonra, bu etkilere maruz kalan alanlarda çizgisel bir şekilde ürtiker belirtilerinin ortaya çıkması durumudur.
  5. Kolinerjik ürtiker: Kolinerjik ürtiker egzersiz, sıcak duş gibi vücut ısısını arttıran sebeplerle oluşur.
  6. Akvajenik ürtiker: Akvajenik ürtiker su ile temasa bağlı oluşan ürtiker tipidir.
  7. Solar ürtiker: Solar ürtiker güneş ışığına maruz kalma sonrasında ortaya çıkan fiziksel ürtiker tipine verilen addır.
  8. Kontakt ürtiker: Kontakt ürtiker deriye temas eden çeşitli kimyasal maddelere bağlı olarak, temas alanında ortaya çıkan fiziksel ürtiker tipidir.

 Ürtiker (Kurdeşen) nasıl teşhis edilir?

Ürtiker (Kurdeşen) hemen hemen her zaman bir dermatoloji uzmanı tarafından yapılan klinik muayene ile teşhis edilir. Ürtiker tanısı koymak için genellikle ek bir tetkike ihtiyaç yoktur, tetkikler ürtikerin sebebini belirlemeye yöneliktir.

Ürtiker (Kurdeşen) nasıl tedavi edilir?

Ürtiker tedavisinde hastalık belirtilerini ortadan kaldıracak veya baskılayacak ilaçlar birinci sırada yer alır. Ayrıca hastalığın sebebi veya tetikleyici unsurlarının tespit edilmesi vazgeçilmezdir. Ürtikere yol açabileceği saptanan tüm nedenler ortadan kaldırılmalıdır.

Back To Top