skip to Main Content
+90 (212) 571 42 02 | +90 (543) 571 42 02 [email protected]

EĞİTİM

 • Emirgan İlkokulu, İstanbul (1986)
 • Emirgan Ortaokulu, İstanbul (1989)
 • Boğazici Behçet Kemal Çağlar Lisesi, İstanbul (1992)
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul (1998)
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı (1999-2004)
 • Anadolu Üniversitesi AÖF Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2008-2009)

Uzmanlık tezi: Rekürran aftöz stomatit tedavisinde yerel triamsinolon asetonid/hiyalüronik asit/diklofenak sodyum kombinasyonunun etkinliğinin çift-kör kontrollü karşılaştırılması (Tez yöneticisi: Prof. Dr. M. Cem Mat)

KLİNİK MÜDAHALE VE DENEYİMLER

 • Elektrokoter
 • Kriyoterapi
 • Fototerapi
 • Dermatoskopi
 • Punch, eksizyonel ve insizyonel biyopsi
 • Kimyasal peeling, botox ve dolgu injeksiyonu
 • PRP
 • Mezoterapi
 • Dermaroller, dermapen
 • Plexr (plazma enrjisi)
 • İple yüz gençleştirme

YABANCI DİL

 • İngilizce

 

YAYIN LİSTESİ

KİTAP BÖLÜMLERİ

 1. Tüzün Y, Arzuhal N. Böcek ısırmaları ve sokmaları. Pediatrik Dermatoloji. Eds. Tüzün Y, Kotoğyan A, Serdaroğlu S, Çokuğraş H, Tüzün B, Mat MC. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 2005; 669-673.
 2. Tüzün Y, Arzuhal N. Deri tüberkülozları. Pediatrik Dermatoloji. Eds. Tüzün Y, Kotoğyan A, Serdaroğlu S, Çokuğraş H, Tüzün B, Mat MC. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 2005; 591-595.
 3. Mat MC, Arzuhal N. Sert deri sendromu. Pediatrik Dermatoloji. Eds. Tüzün Y, Kotoğyan A, Serdaroğlu S, Çokuğraş H, Tüzün B, Mat MC. Nobel Tıp Kitabevleri, 2005; 83-84.
 4. Tüzün Y, Arzuhal N. Gougerot-Carteaud sendromu. Pediatrik Dermatoloji. Eds. Tüzün Y, Kotoğyan A, Serdaroğlu S, Çokuğraş H, Tüzün B, Mat MC. Nobel Tıp Kitabevleri, 2005; 655-657.
 5. Tüzün Y, Arzuhal N. Oral mukoza hastalıkları. Pediatrik Dermatoloji. Eds. Tüzün Y, Kotoğyan A, Serdaroğlu S, Çokuğraş H, Tüzün B, Mat MC. Nobel Tıp Kitabevleri, 2005; 558-572.
 6. Tüzün Y, Arzuhal N, Garip F. İrritan kontakt dermatit. Allerjik Deri Hastalıkları. Eds. Serdaroğlu S, Tüzün Y. İstanbul, İstanbul Medikal Yayıncılık, 2004; 39-58.
 7. Serdaroğlu S, Arzuhal N. Fotokontakt dermatitler. Allerjik Deri Hastalıkları. Eds. Serdaroğlu S, Tüzün Y. İstanbul, İstanbul Medikal Yayıncılık, 2004; 59-62.
 8. Serdaroğlu S, Arzuhal N. Liken simpleks kronikus. Allerjik Deri Hastalıkları. Eds. Serdaroğlu S, Tüzün Y. İstanbul, İstanbul Medikal Yayıncılık, 2004; 75-88.
 9. İşçimen A, Arzuhal N. Ürtiker ve anjiyoödem. Allerjik Deri Hastalıkları. Eds. Serdaroğlu S, Tüzün Y. İstanbul, İstanbul Medikal Yayıncılık, 2004; 139-148.
 10. Tüzün Y, Arzuhal N. Böcek ısırıkları. Allerjik Deri Hastalıkları. Eds. Serdaroğlu S, Tüzün Y. İstanbul, İstanbul Medikal Yayıncılık, 2004; 171-176.

YURT DIŞI YAYINLAR

 1. Tüzün B, Kalayciyan A, Wolf R, Kırçuval D, Arzuhal N, Tüzün Y. Red fluorescence on the teeth of psoriatic patients. Int J Dermatol 2003; 42: 582.
 2. Mat CM, Kalayciyan A, Arzuhal N, Demirkesen C, Karacorlu M, Tüzün Y. Stiff skin syndrome: a case report. Pediatr Dermatol 2003; 20: 339-341.
 3. Ozdemir M, Demirkesen C, Arzuhal N, Tuzun Y. Mucin-poor follicular mycosis fungoides. Int J Dermatol 2002; 41: 112-114.
 4. Demirkök SS, Arzuhal N, Devranoğlu G, Demirkesen C, Tüzün Y. Recurrent sarcoidosis on a scar associated with vitiligo. J Dermatol 2007; 34:829-833.
 5. Hatemi I, Hatemi G, Celik AF, Melikoglu M, Arzuhal N, Mat C, Ozyazgan Y, yAzici H, Frequency of pathergy phenomenon and other features of Behcet’s syndrome among patients with inflammatory bowel disease. Clin Exp Dermatol 2008; 26 (4 Suppl 50): 91-95.

YERLİ YAYINLAR

 1. Aydemir EH, Arzuhal N, Küçükoğlu S, Engin B, Mete A. Psoriasiste ailevi tutulum.  Türkderm 2002; 36: 102-104.
 2. Serdaroğlu S, Arzuhal N. Proteolitik enzimler ve yara iyileşmesi. Dermatose 2002; 2: 20-24.
 3. Tüzün Y, Arzuhal N. Sarkoidoz. Dermatose 2002; 2: 47-56.
 4. İşçimen A, Arzuhal N. Kriyoterapi- uygulama ve endikasyonlar. Dermatose 2002; 4: 39-49.
 5. Tüzün Y, Arzuhal N. Hidradenitis süpürativa tedavisi. Dermatose 2003; 3: 185-190.
 6. İşçimen A, Arzuhal N. Diabetes mellituslu hastalarda görülen deri belirtileri. Dermatose 2004; 1: 18-25.
 7. Tüzün Y, Arzuhal N. Çinko eksikliği ile ilişkili deri hastalıkları. Dermatose 2004; 3: 84-91.
 8. Tüzün Y, Arzuhal N. Vitiligo tedavisi. Dermatose 2004; 3: 108-116.
 9. Tüzün Y, Arzuhal N. Rekürran aftöz stomatit tedavisi. Dermatose 2005; 1: 42-46.
 10. Kalayciyan A, Arzuhal N. Behçet hastalığında deri ve mukoza bulguları. Türkiye Klinikleri 2005; 1: 19-23.
 11. Kotoğyan A, Arzuhal N. Aktinik keratozda tedavi yaklaşımları. Türkiye Klinikleri 2005; 1: 75-79.
 12. Tüzün Y, Bahar, H, Bahçetepe N, Katip R, Arzuhal N, Dolar N, Başaran D, Torun MM, Kotoğyan A. Bakteriyel deri hastalıklarında sistemik sodyum fusidatın etkinliğinin çift-kör olarak amoksisilin/klavulanik asit ve siprofloksasinle karşılaştırılması. Dermatose 2006; 5: 190-196.

SÖZLÜ SUNUMLAR

 1. İşçimen A, Arzuhal N, Kotoğyan A. Çeşitli dermatozlarda dimetileter propan ile gerçekleştirilen kriyoterapinin etkinliği. XVIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Antalya, 2000.
 2. Kotoğyan A, Arzuhal N. Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda epidemiyoloji ve korunma. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Kapadokya, 2002.
 3. Kotoğyan A, Arzuhal N. Gebelikte Herpes virus infeksiyonları. V. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu. İstanbul, 2003.
 4. İşçimen A, Arzuhal N, Kotoğyan A. Actinic keratosis and the results of dimethylether propane cryotherapy. II. EADV International Spring Symposium, Budapest, 2004. J Eur Acad Dermatol Venereol 2004; 18 (suppl. 1): 30.
 5. Hatemi G, Bahar H, Melikoğlu M, Arzuhal N, Mat C, Yazıcı H. Microbiology of pustular pathergy lesions and skin flora of Behçet’s syndrome patients. XI. International Congress on Behçet’s Disease. Antalya, 2004. Clin Exp Rheumatol 2004; 22 (suppl. 34): S-95.
 6. Serdaroğlu S, Oğuz O, Arzuhal N, Uysal S, Kalayciyan A. Alopesi areatada prognozu etkilediği düşünülen risk faktörleri ve hasta takibinde öneriler. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, İzmir, 2004.
 7. Oğuz O, Serdaroğlu S, Başaran D, Arzuhal N. Saç kayıplarında demografik bulgular. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, İzmir, 2004.

POSTERLER

 1. İşçimen A, Kutlubay Z, Aydemir EH, Arzuhal N. İstanbul Üniversitesi medikososyal bölümü dermatoloji polikliniğinde değerlendirilen 1204 öğrencide saptanan dermatozların dağılımı. XVIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Antalya, 2000.
 2. Engin B, Arzuhal N, Serdaroğlu S, Dolar N, İşçimen A. Pityriasis rosea beginning with palmoplantar syphilid-like lesions: a case report. II. EADV International Spring Symposium, Budapest, 2004. J Eur Acad Dermatol Venereol 2004; 18 (suppl. 1): 54.
 3. Arzuhal N, Serdaroğlu S. Dapson ve asitretine dirençli Sneddon-Wilkinson (Subkorneal püstüler dermatoz) olgusu. 6th Dermatology and Dermatopathology Update. İstanbul, 2004.
 4. Arzuhal N, Kalayciyan A, Dolar N, Serdaroğlu S. Ofuji’nin papüloeritroderması. Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu 6. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu. İstanbul, 2005.
 5. Demirkök SS, Arzuhal N, Devranoğlu G, Demirkesen C, Tüzün Y. Recurrent sarcoidosis on a scar associated with vitiligo. 14th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology. London, 2005.

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

 1. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı (Asistan; !999-2004)
 2. TEM Hospital 
 3. Erdem Hastahanesi 
 4. Medigold Sultan Hastanesi
 5. Nurcan Arzuhal Afşar Kliniği

 

Back To Top